top of page
Cards - Top cover (3).png

Offentlig sektor

Erfarenhet vid Elinstallation och service

Vi kan offentliga upphandlingar.

Pålitlig kvalitet och trygga relationer

Vi värderar tydlig kommunikation och pålitlighet, både inom teamet och med våra samarbetspartners och kunder. Vi levererar de resultat du förväntar dig utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.Vårt arbete bygger på erfarenhet och förståelse för dina behov, med målet att alltid erbjuda lösningar som skapar trygghet och minimal störning.

Vector (9).png

Elektriska Installationer och Service för Offentliga Upphandlingar

Vi på Ezelius Elektriska AB är experter på att anpassa elinstallationer och service för offentliga sektorns specifika behov. Vår metodik är effektiv och kvalitetssäkrad, allt för att det ska bli så lätt som möjligt för beställaren att ta ställning till anbudet. Vårt arbetssätt innebär att vi har format verksamheten, både inför upphandlingar och under ramavtalets tid.

Med vårt erfarna team utför vi alla arbeten smidigt och diskret, oavsett om det är under affärstider eller i bebodda områden, för att erbjuda en tjänst som är både trygg och störningsfri.

Ezelius Elektriska i korthet

Vi strävar efter att bygga ett kompetent team där varje individs kunskap och erfarenhet stärker verksamheten som helhet.

Vårt arbete vilar på grundvärderingar om allas lika värde och vikten av att medarbetare får vidareutvecklas i sina roller.

 

Vi tänker långsiktigt med våra projekt och har erfarenhet från konsultation och projektering hela vägen till slutförda uppdrag och regelbundet underhåll. 

ID06-registrerade

Samtliga anställda är utbildade och certifierade elektriker

Samtliga projektledare är utbildade i BAS U / BAS P

Heta arbeten

ESA-utbildning 

Våra tjänster

Card - Services.png
Byggbolag

En trygg, kvalitetssäkrad och medveten insats – från dag ett

Card - Services (1).png
BRF / Privata fastighetsägare

Den enda elektrikern din fastighet behöver

Card - Services (2).png
Offentlig upphandling

Pålitlig kvalitet och trygga relationer

Cards - Bottom.png

Vill du anlita oss?

Kontakta oss idag så skräddarsyr vi en lösning för dina behov av elinstallation, service och underhåll, med tillgång till all vår kompetens och erfarenhet.

bottom of page